A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA INTERNET VÀ THAM GIA HỌC TẬP TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH

PHÒNG GD&ĐT THANH THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA PHÙ

 
  
 

Số: 16/KH-THLP

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

Thanh Thủy, ngày 6  tháng 4  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học qua internet và tham gia học tập

trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình

 

Căn cứ văn bản sô 169/PGD&ĐT ngày 30/03/2020 của Phòng GD&ĐT Thanh Thủy về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống Covid-19 năm học 2019-2020;

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy và học, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu học tập, học tập của học sinh, Trường Tiểu học La Phù xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học qua internet và tham gia học tập trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tạo môi trường học tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng tránh dịch bệnh Covid-19, giúp các em ôn tập kiến thức cũ; tiếp thu những nội dung kiến thức cốt lỗi của chương trình học kỳ II năm học 2019-2020.

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.

            - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong dạy học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên các bộ môn; góp phần phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên và năng lực tự học của học sinh.

2. Yêu cầu

- Nội dung các bài giảng bám sát chương trình giáo dục TH hiện hành và  hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019- 2020 theo văn bản số 1125/BGDDT-GDTH ngày 31/3/2020 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo tính chính xác, khoa học, sư phạm, phù hợp với các đối tượng học sinh.

- Kế hoạch bài giảng phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng.

            - Giáo viên phải sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học; tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học; hướng dẫn học sinh biết sử dụng phần mền học tập và tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc.

            - Thực hiện kiểm soát tốt chất lượng học trực tuyến của học sinh thông qua các hình thức giao bài tập, kiểm tra kết quả, ... của học sinh đảm bảo an toàn trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

            - Đảm bảo 100% học sinh được tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên. Trường hợp đặc biệt, HS không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì nhà trường phối hợp với giáo viên, cha mẹ học sinh tìm cách tháo gỡ để kế hoạch dạy - học được đảm bảo.

            - Vận động cha mẹ học sinh chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tham gia học tập trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình

- Giáo viên hướng dẫn và cung cấp lịch học trên truyền hình cho học sinh, cụ thể:

- Tham gia học tập các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh của khối 4,5

- Phát trên kênh 2 - Đài truyền hình Hà Nội

- Khung giờ phát sóng:

            + Khối 4: Từ 19h 45 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 7

            + Khối 5: Từ 20h 30 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 7

2. Tổ chức dạy học trực tuyến qua internet

            2.1. Đối tượng

            - Tổ chức dạy cho 100% học sinh toàn trường.

            2.2. Nội dung

- Ôn tập kiến thức học kì I và tiếp tục dạy chương trình học kì II, năm học 2019 - 2020 đảm bảo bám sát chương trình giảm tải, chương trình giáo dục TH hiện hành và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019- 2020 theo văn bản số 1125/BGDDT-GDTH ngày 31/3/2020 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            2. 3. Thời gian và hình thức dạy học

            - Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 07/4/2020: GV hướng dẫn cho HS ôn tập lại kiến thức cũ cần thiết và chuẩn bị tốt các điều kiện tốt để học sinh, giáo viên thực hiện dạy - học kiến thức mới.

            - Từ ngày 08/4/2020: GV thực hiện dạy bài mới theo thời khóa biểu của nhà trường; kế hoạch bài dạy và nội dung dạy được Hiệu trưởng phê duyệt.

            2.4 Đánh giá kết quả học tập

            a) Kiểm tra thường xuyên

            - Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, giáo viên trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học của website https://olm.vn/ ; trên Zalo, ...sao cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

            - Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet được sử dụng thay cho kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

về đánh giá, xếp loại HS tiểu học.

            b) Kiểm tra định kỳ

            - Khi HS đi học trở lại, nhà trường tổ chức cho HS ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet; thực hiện việc kiểm tra định kỳ  theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào

tạo về đánh giá, xếp loại HS tiểu học.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Đối với lãnh đạo nhà trường

            - Xây dựng kế hoạch dạy học, lên thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

            - Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

            - Thông tin đến CMHS và HS phương án Dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian HS nghỉ học ở trường vì Covid-19.

            2. Đối với tổ chuyên môn

            - Xây dựng kế hoạch dạy học trong thời gian dạy trực tuyến.

            - Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng HS (lưu ý phần giảm tải).

            - Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

            - Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

            3. Đối với giáo viên giảng dạy

            - Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT. Thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học.

            - Xây dựng nội dung bài dạy và học liệu phù hợp. Dạy học trực tuyến qua Internet hiệu quả.

            - Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.

            - Tổ chức cho HS tham gia học tập, kiểm tra, điểm danh đầy đủ HS học tập trong các tiết học.

            - Chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập cũng như quản lí HS.

            Trên đây là Kế hoạch Dạy học trực tuyến qua Internet nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình mới, trong quá trình thực hiên có khó khăn, vướng mắc trao đổi cùng với lãnh đạo nhà trường giải quyết. Quá trình thực hiện Kế hoạch có thể có những điều chỉnh, các bộ phận theo dõi thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Phòng DG&ĐT Thanh Thủy;

- Các tổ CM và GV;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Kim Khang


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết